کانون سلامت محله ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پوشش همگانی سلامت
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
 • نشست اعضای سازمان مردم نهاد حمایت از بیماران اوتیسم
  نشست اعضای سازمان مردم نهاد حمایت از بیماران اوتیسم

 • مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی دانشگاه
  مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی دانشگاه

 • طی حکمی از سوی دکتر موسوی بهار معاون امور اجتماعی دانشگاه منصوب شد.
  طی حکمی از سوی دکتر موسوی بهار معاون امور اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

 • برگزاری نشست آموزشی توجیهی تاسیس خیریه بیمارستانی شهرستان کبودرآهنگ
  برگزاری نشست آموزشی توجیهی تاسیس خیریه بیمارستانی شهرستان کبودرآهنگ

 • برگزاری همایش آموزش قلب سالم
  برگزاری همایش آموزش قلب سالم

 • بازدید از کلینیک سیار دندانپزشکی
  بازدید از کلینیک سیار دندانپزشکی

 • دیدار صمیمانه کارکنان معاونت اجتماعی با معاون محترم بهداشتی
  دیدار صمیمانه کارکنان معاونت اجتماعی با معاون محترم بهداشتی

 

                                                     

                                                                     
                  
                   

 

                                                                                    

                                                                                          

 • أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
  .

 • همدان
  پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین