کانون سلامت محله،بستری است جهت همکاری وهمراهی ساختارمند ،مسئولانه ومتعهدانه آحاد مردم برای ارتقای عادلانه سلامت
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
 • بازدید مدیر مشارکت های مردمی و مسئول مددکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک از دفتر مشارکتهای مردمی
  بازدید مدیر مشارکت های مردمی و مسئول مددکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک از دفتر مشارکتهای مردمی دانشگاه

 • جلسه هم اندیشی قائم مقام ریاست ومعاونت اجتماعی دانشگاه با ریاست محترم مرکز خدمات حوزه علمیه استان همدان
  جلسه هم اندیشی قائم مقام ریاست ومعاونت اجتماعی دانشگاه با ریاست محترم مرکز خدمات حوزه علمیه استان همدان

 • غرفه گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه در تالار قرآن همدان
  غرفه گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه در تالار قرآن همدان

 • برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه بیماران هموفیلی باهمکاری انجمن هموفیلی
  برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه بیماران هموفیلی

 • برگزاری کارگاه آموزشی ویژه سازمانهای مردم نهاد
  کارگاه آموزشی کانون سلامت محلات ،پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و چگونگی نظارت بردرآمد وهزینه ویژه سازمانهای مردم نهاد برگزارشد.

 • تا پایان سال 97 تعداد سازمانهای مردم نهاد استان همدان به 57 سمن خواهد رسید
  تا پایان سال 97 تعداد سازمانهای مردم نهاد استان همدان به 57 سمن خواهد رسید

 • تا پایان سال جاری در 15 الی 20 درصد محلات استان کانون سلامت محله تشکیل خواهد شد
  تا پایان سال جاری در 15 الی 20 درصد محلات استان کانون سلامت محله تشکیل خواهد شد

 

                                                     

                                                                     
                  
                   

 

                                                                                    

                                                                                          

 • أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
  .

 • همدان
  پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین