سلامت برای مردم ،بامردم و توسط مردم در کانون سلامت محلات
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
 • اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به شهرستان نهاوند
  اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به شهرستان نهاوند

 • افتتاح کانون سلامت محلات در شهرستان ملایر
  افتتاح کانون سلامت محلات در شهرستان ملایر

 • جلسه ستاد حرکت های داوطلبانه کلنیک سیار دندانپزشکی همدان
  جلسه ستاد حرکت های داوطلبانه کلنیک سیار دندانپزشکی همدان

 • قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون امور اجتماعی در افتتاحیه کانون سلامت محلات شهر همدان
  قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون امور اجتماعی در افتتاحیه کانون سلامت محلات شهر همدان

 • افتتاح اولین کانون سلامت محلات در استان همدان،شهرستان نهاوند
  افتتاح اولین کانون سلامت محلات در استان همدان،شهرستان نهاوند

 • غرفه گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه در تالار قرآن همدان
  غرفه گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه در تالار قرآن همدان

 • برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه بیماران هموفیلی باهمکاری انجمن هموفیلی
  برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه بیماران هموفیلی

 

                                                     

                                                                     
                  
                   

 

                                                                                    

                                                                                          

 • أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ
  .

 • همدان
  پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین